آموزش نحوه جوجه کشی از تخم نطفه دار اردک مسکویی با دستگاه - اندیشه سبز

آموزش نکات و تکنیک های جوجه کشی از اردک اسرائیلی با دستگاه

آموزش نحوه جوجه کشی از تخم نطفه دار اردک مسکویی با دستگاه  اردک اسرائیلی از جمله پرنده های بومی و خانگی بسیار سودمند هستند و در بسیاری...

ادامه مطلب

آموزش نحوه جوجه کشی در خانه با کمترین امکانات - اندیشه سبز

آموزش کامل جوجه کشی در خانه و منزل با حداقل تجهیزات و ملزومات

آموزش نحوه جوجه کشی در خانه با کمترین امکانات جوجه کشی از تخم نطفه دار انواع پرنده های بومی مانند مرغ، بوقلمون، اردک، بلدرچین، غاز، کب...

ادامه مطلب