ارسال هیتر 320 هزار به مقصد کشور عراق - اندیشه سبز

ارسال هیتر 320 هزار به مقصد کشور عراق

زمستان سال 1401 هجری شمسی با ارسال هیتر ها و سیستم های گرمایشی اندیشه سبز به سایر کشور ها آغازشد. یک نمونه از این ارسال ها، ازسال 4 عدد بخاری گلخانه  به مقصد عراق بوده که هر کدام ظرفیتی برابر با 320 هزار کیلو کالری در ساعت دارند.

ادامه مطلب